Urine Bag

کیسه ادرار

همانطور که از اسم این کالا مشخص است، باید گفت که کیسه ی ادرار کیسه ی مخصوص جمع آوری ادرار است. این کیسه به یک کتتر(لوله) متصل می شود که یک سر آن لوله در مثانه قرار دارد. افرادی که به بی اختیاری ادرار یا ناتوانی در ادرار کردن دچار هستند یا عمل جراحی ای روی دستگاه ادراری آنان صورت گرفته مجبور به استفاده از کیسه ادرار می باشند.

Emptying Urine Bag

تخلیه کیسه ادرار

باید هنگام خالی کردن کیسه هم دقت نمود. هنگام خالی کردن کیسه ادرار باید مراقب بود که اجزای کیسه با هیچ یک از نقاط دستشویی برخورد نکنند. همچنین باید کیسه ادرار را روزانه حداقل دو یا سه بار خالی کرد یا به بیان بهتر هنگامی که یک سوم الی نصف آن کیسه پر میشود باید کیسه را خالی نمود.

برای اطلاع از قیمت این محصول و درخواست خرید می توانید با شماره تلفن های زیر تماس بگیرید:

۰۲۱-۸۸۳۴۹۰۵۳

۰۲۱-۸۸۳۴۸۹۶۷

۰۲۱-۸۸۳۲۹۵۴۳